Home

Wat doen wij

Leren in Bedrijf is een flexibele opleidingsorganisatie die zich specifiek richt op het opleiden van mensen op hun eigen werkplek. Wij kunnen dit op maat voor uw bedrijf. Daarbij maken we gebruik van e-learning en moderne opleidingsprogramma's en –methodes. Bovendien zetten wij mensen in die het lesmateriaal gericht op uw bedrijf ontwikkelen en ook de deelnemers kunnen begeleiden.

lereninbedrijf

Voor uw organisatie heeft dat veel voordelen:

- Uw mensen leren precies de taken die zij bij u dagelijks

  moeten uitvoeren,

- De theoretische scholing gebeurt grotendeels in een

  elektronische leeromgeving: vraaggestuurd,

  individueel op maat, goed controleerbaar en op

  elk moment beschikbaar,

- Uw specialisten hoeven minder ingezet te worden

  voor ontwikkeling van het lesmateriaal en voor

  het uitvoeren van praktijkinstructie,

- U maakt gebruik van ervaringen van anderen

  en hoeft niet zelf te worstelen met vraagstukken

  rondom opleiden, begeleiden en beoordelen

  van deelnemers,

- U kunt gebruik maken van subsidies en uw medewerkers

  een opleidingstraject aanbieden dat leidt tot een landelijk

  erkend diploma.


In de meeste organisaties worden nieuwe medewerkers getraind door ervaren collega's. De werkgever heeft dan weinig invloed op hetgeen de medewerker leert. Elke ervaren collega zal de werkzaamheden op zijn eigen manier uitleggen, de één vollediger en met meer technische diepgang, de ander met veel oog voor veiligheid of kwaliteit. Twee nieuwe medewerkers hoeven na de inwerkperiode dus niet per se hetzelfde te hebben geleerd. Bovendien zijn de ervaren collega's niet altijd even bedreven in het uitleggen van zaken. Daardoor zal een deel van de informatie niet overkomen bij de nieuwe medewerker.

Met de opleidingsmethode van Leren in Bedrijf maken we zo optimaal mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van de vakman in uw bedrijf en bieden we ondersteuning bij de instructie van nieuwe medewerkers.

Leren in Bedrijf biedt u de volgende diensten aan:

Een opleidingsplan maken

Wij kunnen voor u een volledig opleidingsplan maken, voor verschillende niveaus binnen uw organisatie.

FIT-meting

Wij kunnen, voorafgaand aan een mogelijk opleidingstraject, testen in hoeverre mensen 'leervaardig' zijn, met andere woorden, of 'het erin zit' om een bepaalde medewerker te scholen voor een bepaalde technische functie. Ook kan met onze tests worden bekeken waar aanvulling van kennis of vaardigheden nodig is.

Interne bedrijfsopleidingen organiseren

Wij kunnen u ondersteunen bij de inkoop van goede opleidingen en adviseren ten aanzien van (financïele) middelen, zoals scholingsregelingen, subsidies en reïntegratiegelden.

Opleidingsmateriaal ontwikkelen

Wij kunnen instructies op maat maken voor de machines en werkzaamheden in uw bedrijf. Daarbij maken wij op efficiënte wijze gebruik van de bij uw medewerkers aanwezige kennis en ervaring, zodanig dat deze vakmensen zo weinig mogelijk worden belast en de specifieke kennis voor alle betrokkenen toegankelijk wordt. Essentiële kennis wordt 'uit de hoofden' van de vakmensen gehaald en geborgd binnen uw bedrijf.

Opleidingen uitvoeren

Wij kunnen technisch deskundigen inzetten om u (een deel van) het opleiden uit handen te nemen. Dit kunnen wij doen volgens landelijk geldende normen (MBO).

Een informatiesysteem invoeren en onderhouden

Wij kunnen voor u een systeem opzetten en uitvoeren waarmee de communicatie over de opleidingen met alle betrokkenen kan worden onderhouden, inclusief de verantwoording naar subsidieverstrekkers.